01) Zapytanie ofertowe warzywa i owoce świeże DPS Pod Brzozami

02) Zapytanie ofertowe garmażerka DPS Pod Brzozami

03) Zapytanie ofertowe mrożonki DPS Pod Brzozami

04) Zapytanie ofertowe pieczywo DPS Pod Brzozami

05) Zapytanie ofertowe jaja - DPS Pod Brzozami

06) Zapytanie ofertowe nabiał DPS Pod Brzozami

07) Świadczenie usług w zakresie konserwacji i napraw systemu sygnalizacji pożaru i oddymiania, systemu przywoławczego Visocal IP, zbiorczego systemu antenowego TV

08) Zapytanie ofertowe Oferta na doraźną obsługę prawną w Domu Pomocy Społecznej „Pod Brzozami” w Warszawie przy ul. Bohaterów 46_48

09) Zapytanie ofertowe Świadczenie usług w zakresie pełnienia funkcji Inspektora ochrony danych w Domu Pomocy Społecznej „Pod Brzozami” w Warszawie

10) Zapytanie ofertowe monitoring sygnałów alarmowych wychodzących z Centrali Sygnalizacji Pożaru - Dom Pomocy Społecznej Pod Brzozami

11) Zapytanie ofertowe obsługa informatyczna DPS Pod Brzozami

12) Zapytanie ofertowe Świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych z Domu Pomocy Społecznej Pod Brzozami

13) Zapytanie ofertowe - odpady pokonsumpcyjne oraz pochodzenia zwierzecego z Domu Pomocy Społecznej Pod Brzozami

14) Zapytanie ofertowe konserwacja dźwigów DPS Pod Brzozami

15) Zapytanie ofertowe konserwacja i naprawa kotłów grzewczych DPS Pod Brzozami

16) Zapytanie ofertowe Dostawy pieluchomajtek, majtek chłonnych, wkładek i podkładów chłonnych w 2023 r. dla Domu Pomocy Społecznej „Pod Brzozami” w Warszawie.