Wszyscy mieszkańcy DPS „Pod Brzozami” mają możliwość korzystania z opieki fizjoterapeuty. Mieszkańcy są włączani w proces usprawniania w stopniu adekwatnym do stanu ich zdrowia.

Prowadząc proces usprawniania fizjoterapeuta kieruje się zasadą podmiotowości mieszkańca. Oznacza to, że udział mieszkańca w rehabilitacji jest dobrowolny a mieszkaniec rozumie cele podjętych działań.

W ramach pracy gabinetu rehabilitacyjnego świadczone są następujące formy usprawniania: gimnastyka grupowa (ćwiczenia ogólnousprawniające), gimnastyka przyłóżkowa (ćwiczenia bierne, czynno - bierne, czynne, samowspomagane), fizykoterapia, ćwiczenia w odciążeniu,masaże. Poza tym w okresie wiosenno–letnim mieszkańcy, którzy poruszają się na wózkach inwalidzkich bądź mają kłopoty z samodzielnym poruszaniem się odbywają pod opieką fizjoterapeuty spacery w ogrodzie Domu i poza nim.