Dom Pomocy Społecznej "Pod Brzozami", będący jednostką m.st. Warszawy, otrzymał nieodpłatnie od Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej działającego w imieniu Województwa Mazowieckiego rzeczowe wsparcie w formie profesjonalnych urządzeń do oczyszczania powietrza ERTE AIR 2.0 Electronica ITEL S.A wraz z kartridżami.

Jednostkowa wartość oczyszczacza to kwota 8 730,29 zł, a Kartridża Electronica ITEL S.A. 350,80 zł. Zakup urządzenia sfinansowano ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.